Warsaw, Poland
Warsaw
The PGE National Stadium 1 Księcia Józefa Poniatowskiego Avenue